TOP

คลังความรู้

องค์ความรู้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (Infographic) rss-icon
 • imagelistcolume
  12 เม.ย. 2565
  iconeye 38

 • imagelistcolume
  24 ม.ค. 2565
  iconeye 50

  Metaverse มาจากคำว่า Meta กับ Verse รวมแล้วมีความหมายว่า “จักรวาลที่อยู่เหนือจินตนาการ” ปรากฏครั้งแรกในนวนิยาย Sci-Fi ที่มีชื่อว่า Snow Crash เป็นโลกอีกใบที่ให้ผู้คนได้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันผ่านการจำลองเป็นตัวละครต่าง ๆ เมื่อกาลเวลาผ่านไป คนก็ได้เข้าถึงเทคโนโลยีและโลกอินเทอร์เน็ตพัฒนาอย่างก้าวกระโดด หลาย ๆ คนก็ได้แต่งเติมรายละเอียด Metaverse เพิ่มเติม ขอบเขตของ Metaverse จึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่โลก หรือจักรวาลแห่งหนึ่ง แต่เป็นอะไรก็ได้ ที่เกิดจากเทคโนโลยีและช่วยเชื่อมต่อผู้คนให้สามารถสื่อสารและทำกิจกรรมกันได้ ตัวอย่างเช่น เกมออนไลน์ที่มีผู้เล่นสวมบทบาทเป็นตัวละครอวาตาร์ (Avatar) เหมือนที่พบในโลก OASIS ของนวนิยายเรื่อง Ready Player One หรือจะเป็นพื้นที่โลกเสมือนจริงที่ให้คนได้พบปะสังสรรค์และทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโปรแกรม Zoom แม้กระทั่งเป็นแพลตฟอร์ม ที่อยู่ของ community ที่คอยแบ่งปันคอนเทนต์ใหม่ ๆ ร่วมกัน อาทิ Facebook, Instagram หรือ Twitter

 • imagelistcolume
  17 ธ.ค. 2564
  iconeye 63

  Cryptocurrency คือ สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนบนโลกออนไลน์ ที่ต้องอาศัยการเข้ารหัสเพื่อใช้ในการป้องกันและยืนยันธุรกรรมผ่านระบบ ซึ่งเป็นสกุลในอนาคต ที่จุะเข้ามามีบทบาทในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า และบริการระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยกัน

 • imagelistcolume
  17 พ.ย. 2564
  iconeye 82

  ระบบ New GFMIS Thai เป็นการพัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยีแบบ Open System ให้มีความยืดหยุ่น รองรับการขยายตัวของหน่วยรับงบประมาณที่อาจมีเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต ลดค่าใช้จ่ายของ Software License และบำรุงรักษาได้ง่ายโดยคนไทย ซึ่งเป็นการยกระดับการทำงานด้านการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

 • imagelistcolume
  9 พ.ย. 2564
  iconeye 80

  Design Thinking คือ การคิดเชิงออกแบบ คือการคิดแก้ปัญหาที่สามารถนำไปสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ การคิดเชิงออกแบบนั้นต่างจาก “ความคิดสร้างสรรค์” (Creativity) คือ Design Thinking จะคำนึงถึงองค์ประกอบ 3 อย่างประกอบกัน คือ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และ “คน” การคิดเชิงออกแบบจึงมีอีกชื่อคือ Human centered design ที่คนเป็นศูนย์กลางการแก้ปัญหา โดยเน้นทำความเข้าใจว่าคนต้องการอะไร