คลังความรู้

  • วิถีการทำงานแบบ AGILE MINDSET
  • การส่งเรื่องไปประกาศราชกิจจานุเบกษา
  • คู่มือการใช้งานตรวจสอบข่าวปลอมกระทรวงการคลัง
  • มาโคร-ไมโครพลาสติก
  • หน่วยงานรัฐทำอย่างไรให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  • โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG (Bio-Circular-Green Economy)
  • Mataverse อนาคตแห่งโลกอินเตอร์เน็ต
  • Cyber Security

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Open Government Data of Thailand
MOF Open Data
คลินิกภาษี
innovationhub