คลังความรู้

  • หน่วยงานรัฐทำอย่างไรให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  • มาโคร-ไมโครพลาสติก
  • โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG (Bio-Circular-Green Economy)
  • Cyber Security
  • การส่งเสริมภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย
  • Mataverse อนาคตแห่งโลกอินเตอร์เน็ต
  • การแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange)

กิจกรรม KM

26
กันยายน
  • ไม่มีกิจกรรม
11 July, 2018
11 July, 2018
11 July, 2018
11 July, 2018
11 July, 2018
11 July, 2018

ตู้สาระ

9 ส.ค. 2566
ไมโครพลาสติกและนาโนพลาสติก เป็นชิ้นส่วนพลาสติกขนาดเล็กมากที่อาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งสามารถปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม โดยไม่ได้หมายถึงพลาสติกประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นการเฉพาะ แต่หมายถึงเศษพลาสติกใด ๆ ที่มีขนาดตามเกณฑ์ที่กำหนด

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Open Government Data of Thailand
MOF Open Data