คลังความรู้

 • 9 เคล็ดลับจากนักพูด TED Talk ระดับโลก
 • ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2567
 • การดูแลสุขภาพหน้าร้อน
 • การป้องกันภัยเมื่อเกิดไฟไหม้
 • 9 Box Grid Model
 • โครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9
 • Mataverse อนาคตแห่งโลกอินเตอร์เน็ต
 • การเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิข้าราชการ
 • ระบบศูนย์ข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ
 • วิถีการทำงานแบบ AGILE MINDSET
 • การส่งเรื่องไปประกาศราชกิจจานุเบกษา

กิจกรรม KM

22
พฤษภาคม
 • ไม่มีกิจกรรม
11 July, 2018
11 July, 2018
11 July, 2018
11 July, 2018
11 July, 2018
11 July, 2018

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Open Government Data of Thailand
MOF Open Data
คลินิกภาษี
innovationhub